APD er en forkortelse for Auditory Processing Disorder

Når en person har APD betyder det, at hørelsen er fin, men hjernen har svært ved at bearbejde  og tolke, hvad der bliver sagt.

Talesprogets forskellige lyde og støjen fra omgivelserne bliver ”mudret sammen”, inden de når frem til de områder i hjernen, som tolker det hørte.

Derfor har personer med APD svært ved at skille talesprogets lyde, og problemet er størst, hvor der er baggrundsstøj – for børns vedkommende f.eks. i en skoleklasse. Børn med APD vil derfor have svært ved at følge med i undervisningen. De bliver ofte enten urolige eller isolerer sig.

Efter mange års forskning og gode behandlingsresultater i udlandet, arbejder APD gruppen nu med at udbrede kendskabet til APD i Danmark.

Bag denne hjemmeside står APD gruppen, som er sammensat af bl.a. læger, psykologer og tale/hørepædagoger.